चितवनमा केही खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञाको अवधि असार ३ गतेसम्म थप

152
sf7df8f}F, !! r}t M ;/sf/n] ljZje/L km}lnPsf] sf]/f]gf efO;/sf] dWoogh/ u/L dªunaf/b]lv nfu" u/]sf] ns8fpgsf sf/0f laxfg}b]lv ;'g;fg b]lvPsf] dWok'/lyld zªvw/rf]s . t:jL/ M /Tg >]i7÷/f;;

चितवन २६ जेठ । चितवनमा केही खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञाको अवधि असार ३ गतेसम्म थप गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज (बुधबार) आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएको हो ।

यसअघि निषेधाज्ञाको बेला बैंकिङ तथा वित्तिय संस्थाहरु साताको तीन दिन मात्रै खुल्ने गरेकोमा भोलि (बिहीबार)देखि नियमित रुपमा संचालन हुने भएको छ । न्यूनतम कर्मचारी खटाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डका अनिवार्य रुपमा पालना गराई नियमित रुपमा बैंकिङ तथा वित्तिय संस्थाहरु खोल्न दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए । यसअघि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मात्रै विहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बैंक खोल्न दिईएको थियो ।

यसैगरि अन्य समयमा पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको पुस्तक पसलहरु पूर्ण रुपमा खोल्न दिइएको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गरी पाठ्य पुस्तक विक्री वितरण गर्ने पसलहरु संचालन गर्न दिइने निर्णय भएको प्रजिअ लामिछानेले बताए ।

यस्तै रासायनिक मल तथा कृषि बिउ बिजन विक्री वितरण गर्ने पसलहरु दैनिक रुपमा खोल्न दिने निर्णय भएको छ ।त्यसैगरि बढीमा ३ जना कामदार रहने गरी सवारी साधनको मर्मत गर्ने वर्कशप संचालन गर्न दिने निर्णय भएको प्रजिअ लामिछानेले बताए ।