“दलाल पूंजीवाद”

1254
  • स्वरुप सुयाल

 

म,

स्वरुप सुयाल !

पुजीवादी शैलीमा सामन्तवादको

एउटा गित गुनगुनाउन बाध्य

एउटा मान्छे,

हिडिरहेको छु।

तर देखिरहेछु

सामन्तीको अवशेष सहित

दलाल पुजीवाद

दैलो दैलोमा अनि घरघरमा!

दुश्मन त यिनिहरुनै हो

निस्चय नै हाम्रो वर्ग दुश्मन हो,

हाम्रो दुश्मन दलाल पुजीवाद!